Finansiell kalender

2018-03-28
Årsstämma 2018
2018-05-30
Delårsrapport

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Tel: +46 (0)8 402 51 05
E-post: Ingeborg.magnusson@malarasen.se