Finansiell kalender

2018-11-28
Delårsrapport Q3 2018
2019-02-14
Bokslutskommuniké 2018

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Tel: +46 (0)8 402 51 05
E-post: Ingeborg.magnusson@malarasen.se