Investor relations

Här kan du hitta våra pressmeddelanden och rapporter. Här finns också information om bolagets aktie och finansiella ställning. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt.

Senaste nyheterna

2018-03-28

Vid årsstämma den 28 mars 2018 i Mälaråsen AB (publ) fattades följande beslut:

2018-02-26
Regulatorisk

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ), org. nr. 559059-8594 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 mars 2018 klockan 10.30 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Senaste rapporten

Finansiell Kalender

2018-05-30
Delårsrapport
2018-08-29
Halvårsrapport 2018

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Tel: +46 (0)8 402 51 05
E-post: Ingeborg.magnusson@malarasen.se