Aktien

Mälaråsens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 5 oktober 2016. Bolaget har ett aktieslag.

Aktiekapital

Mälaråsen har ett aktiekapital om 2 690 000 SEK fördelat på 2 690 000 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 kr.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 2018-09-30

  Andel av kapital
och röster %
Försäkrings Ab Alandia 13,61
Upplands Motor Holding AB 6,53
LMK-bolagen & Stiftelse 6,51
AB Sagax 5,76
Björn & Margareta Jakobson 4,04
Avanza Pension 3,99
Kjell-Åke Dahlström 3,72
RFSU 3,72
ICA-handlarnas Förbund 3,11
Danica Pension 1,99
Summa tio största aktieägare 53
   
Övriga 47
Totalt 100

Källa: Spotlight Stock Market

Handelsinformation

Kortnamn: MALAR
ISIN-kod: SE0008937411