Bolagsstyrning

VD har det övergripande ansvaret för bolagsförvaltningen som sköts av Pareto Business Management, ett dotterbolag till Pareto Securities.

Pareto Business Management är specialiserade inom bolagsförvaltning och är idag drygt 30 anställda.