Finansiell kalender

2019-01-04
Beslutad utdelning december 2018

Avstämningsdag: 2018-12-28
Utdelningsdag: 2019-01-04
Utdelning/aktie: 2,5 SEK

2019-02-14
Bokslutskommuniké 2018
2019-04-03
Årsstämma