Investor relations

Vi har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Här hittar du aktieinformation, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Bolagsstyrning

Mälaråsen AB förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management som tillhandahåller en rad specialistfunktioner anpassade för att på bästa sätt utveckla Mälaråsen som bolag.

Organisationen utgörs främst av funktionerna ekonomisk förvaltning och affärsutveckling. VD har det huvudsakliga ansvaret för affärsutveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning och informationsfrågor.

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Nästa händelse