Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.

Våra fastigheter

Mälaråsen har sedan september 2016 ägt och förvaltat en portfölj om tre bilförsäljnings- och serivcefastigheter med en total area om ca 70 000 kvm och en uthyrningsbar area om ca 34 000 kvm. Fastigheterna är belägna i strategiska lägen i Kista, Uppsala och Arlandastad med direkt närhet till goda kommunikationer.

Alla tre fastigheter är uthyrda till Volvo Personvagnar AB. Byggnaderna ändamålsenliga och utvecklade helt i enlighet med vår hyresgästs behov och verksamhet.

Vår verksamhet

Mälaråsen är en närvarande fastighetsägare med en ambition att utveckla, förädla och förvalta fastigheterna i nära samarbete och med hänsyn till hyresgästen för att långsiktigt kunna stödja denna i sin dagliga verksamhet.

Investor relations

Vi har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Mälaråsen AB (publ) blev under oktober 2016 noterat på Spotlight Stock Market. Här hittar du aktieinformation, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Bolagsstyrning

Mälaråsen AB utgör moderbolag i en koncern med tre dotterbolag. Koncernen förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management som tillhandahåller en rad specialistfunktioner anpassade för att på bästa sätt utveckla Mälaråsen som bolag.

Organisationen utgörs främst av funktionerna ekonomisk förvaltning och affärsutveckling. VD har det huvudsakliga ansvaret för affärsutveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning och informationsfrågor.

Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.