Ledning

Ledningen har många års erfarenhet av teknisk förvaltning, transaktioner och projektutveckling.

Thomas Lindström VD

Civilingenjör med examen från KTH i Stockholm.

Thomas har över 25 års erfarenhet från fastighetssektorn. Han har spenderat merparten av sin karriär med fastighetsinvesteringar och rådgivning på internationella firmor såsom Carlyle, CBRE och GE Real Estate.

Hans erfarenhet inkluderar ledande roller på Alfred Berg, Carlyle, CBRE, GE Real Estate, Realia, Oslo Areal och Pareto Securities.

Aktieinnehav i bolaget
2 000 aktier och 150 000 teckningsoptioner.

Oskar Wigsén Ekonomichef

M.Sc. i fastighetsekonomi vid KTH i Stockholm.

Oskar har mångårig erfarenhet från finans- och fastighetsbranschen och är ansvarig för bolagets ekonomiska och finansiella aktiviteter. Erfarenhet från roll som VD på Korsängen Fastighets AB och som Business Manager på Pareto Business Management AB.

Ingeborg Magnusson Investerarrelationer

Ekonom med magisterexamen samt fil.kand. i rättsvetenskap, Stockholms Universitet

Ingeborg har mångårig erfarenhet från finansbranschen och är ansvarig för bolagets relationer med investerare. Ingeborg har tidigare arbetat för Pareto Securities i New York och Stockholm med inriktning på marknadsföring och public relations.

Tel: +46 8 402 5105
E-post: [email protected] 

Christian Lukic Teknisk förvaltning

Christian är utbildad Fastighetsförvaltare vid John Ericsson Institutet och är ansvarig för fastigheternas tekniska underhåll och tillhörande administration. Christian har en bred erfarenhet från fastighetssektorn och har tidigare arbetat hos Newsec, Alecta, Familjebostäder samt Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC) i roller som fastighetsförvaltare, teknisk förvaltare, bostadsförvaltare. Christian har i sina tidigare roller arbetat med samhälls-, bostads och kommersiella byggnader samt handelsplatser och logistikfastigheter

 

Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.