Styrelse och revisor

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning och ekonomisk styrning samt innehar en grundlig förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Henrik Viktorsson Styrelseordförande

Utbildning
Ekonom med masterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan, Helsingfors

Nuvarande roll
Henrik har över 20 års erfarenhet inom finansbranschen och är idag VD och Partner på Solidcap AB.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande för Logistri Fastighets AB. Styrelseledamot i Delarka Holding AB och Flexens Ab.

Tidigare arbetslivserfarenhet
Henrik har tidigare arbetat i över 10 år som Investment Manager på Nordea Bank AB och som Senior Portfolio Manager och Deputy CIO på Alandia Försäkring.

Aktieinnehav i bolaget
549 820 aktier (genom bolag)

Robin Englén Styrelseledamot

Utbildning
Ekonom med magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms Universitet

Nuvarande roll
Partner och CFO Green Group AB

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Djurgårdsstadens Fastigheter AB, Biz Apartment AB

Tidigare arbetslivserfarenhet
Business Manager Pareto Business Management AB, VD Mälaråsen AB (publ), VD Fleming Properties (publ), VD Origa Care (publ), Business Manager Cibus Nordic Real Estate AB (publ), Business manager Delarka Holding AB (publ), VD Djurgårdsstadens Fastigheter AB, Manager Deloitte AB, Senior Consultant Deloitte Hong Kong

Christian Krüeger Styrelseledamot

Utbildning
Civilekonom med finansiell inriktning, Lunds universitet

Nuvarande roll
Verkställande direktör, LMK Venture Partners AB

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot, Episurf Medical AB, Rocker AB, Solnaberg Property AB och LMK Venture Partners AB

Tidigare arbetslivserfarenhet
Partner, Aktiechef Pareto Securities AB och Öhman Fondkommission AB
Privatkundsmäklarchef Öhman Fondkommission AB
Kontorschef, Öhman Fondkommission Malmö

Aktieinnehav i bolaget
75 000 aktier (genom LMK-bolagen)

Mikael Igelström Styrelseledamot

Utbildning
Masterexamen, Linköpings universitet, Linköping och Pacific Lutheran University, WA, U.S.

Nuvarande roll
Ägare och styrelseordförande, MWI Konsult i Stockholm AB
Senior Advisor, Angermann Sweden AB

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande, Torsholmen Fastighets AB (publ). Styrelseledamot, Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB och Aquaticus Real Estate AB (publ)

Tidigare arbetslivserfarenhet
Finanschef Avesta AB, Investment Manager Almi, Direktör Skandrenting AB, VD Cornerstone Sweden, Senior Director Colliers International AB.

Clara de Château Styrelseledamot

Utbildning
Masterexamen i ekonomi, Lunds universitet, Lund

Nuvarande roll
Verkställande direktör, Roc Capital

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Mimerse AB och Maxicolm AB

Tidigare arbetslivserfarenhet
Partner, Pareto Real Estate Corporate Finance Relationship manager, DNB Credit analyst, DNB

Revisor

Fredric Hävrén Revisor

Född: 1971

Civilekonom, Linköpings Universitet

Fredric är auktoriserad revisor och partner inom EY och helt specialiserad på fastighetsområdet med mer än 20 ås erfarenhet från revision och konsultation inom fastighets- och byggbranschen. Fredric har stor börserfarenhet och är bland annat huvudansvarig revisor för Fastpartner, HEBA, Besqab, Alm  Equity och Aros Bostad. Andra väsentliga uppdrag som Fredric har är Nordisk Renting, Magnolia och Byggvesta.