Styrelse och revisor

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning och ekonomisk styrning samt innehar en grundlig förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Henrik Viktorsson Styrelseordförande

Utbildning
Ekonom med masterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan, Helsingfors

Nuvarande roll
Henrik har över 20 års erfarenhet inom finansbranschen och är idag VD och Partner på Solidcap AB.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Delarka Holding AB och Flexens Ab.

Tidigare arbetslivserfarenhet
Henrik har tidigare arbetat i över 10 år som Investment Manager på Nordea Bank AB och som Senior Portfolio Manager och Deputy CIO på Alandia Försäkring.

Aktieinnehav i bolaget
43 842 aktier (genom bolag)

Christian Krüeger Styrelseledamot

Utbildning
Civilekonom, Lunds universitet, Lund

Nuvarande roll
Verkställande direktör, LMK Venture Partners AB

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot, Episurf Medical AB, Svevik Industri AB, Bynk AB, MVI Fund AB, Solnaberg Property AB och LMK Venture Partners AB

Tidigare arbetslivserfarenhet
Partner, Head of Equity, Pareto Securities AB och Öhman Fondkommission AB
Head of Retail Sales, Öhman Fondkommission AB
Branch manager, Öhman Fondkommission in Malmö

Helena Johnson Styrelseledamot

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Nuvarande roll
Head of Investments, MxM music AB samt VD, V. Vole Invest AB

Övriga styrelseuppdrag
V. Vole Invest AB

Tidigare arbetslivserfarenhet
Program Manager, Synsam

Partner, Head of Finance och Chief Operating Officer, Pareto Securities AB
Managing Director, 11 Real Asset Fund Investors
Project Manager, Mercuri Urval
Management Consultant/Marketing Director, Boston Consulting Group

Aktieinnehav i bolaget
Inget innehav

Mikael Igelström Styrelseledamot

Utbildning
Masterexamen, Linköpings universitet, Linköping och Pacific Lutheran University, Parkland, WA, U.S.

Nuvarande roll
Ägare och styrelseordförande, MWI Konsult i Stockholm AB
Senior Advisor, Angermann Sweden AB

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande, Saltängen Property Invest AB (publ)
Styrelseledamot, Locum AB och Almi Företagspartner AB

Tidigare arbetslivserfarenhet
Styrelseledamot, Stockholm Hamn AB, Kapellskär Hamn AB, Stockholm Globen Fastigheter AB och Hyresbostäder i Södermanland AB

Revisor

Malin Lüning Revisor

Född: 1980

Civilekonom, Stockholms Universitet

Malin är revisor inom finans- och fastighetssektorn med över 15 års erfarenhet och är idag partner på Deloitte. Hon har även stor erfarenhet från uppdrag med banker, fonder och mäklare.

Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.