Investor relations

Pressmeddelanden

2 april 2020
Regulatorisk

Vid årsstämma den 2 april 2020 i Mälaråsen AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens reviderade utdelningsförslag som meddelades den 27 mars 2020. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

Prenumerera

Du kan prenumerera på Mälaråsens pressmeddelanden via Cision

Senaste rapporten

Nästa händelse

november 26 2020
Delårsrapport Q3 2020
1
2

IR-kontakt

Sara Williamson

Tel: + 46 (0)8 402 53 94

Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.