Investor relations

Pressmeddelanden

28 november 2019
Regulatorisk

Tredje kvartalet juli - september 2019

  • Hyresintäkterna uppgick till 14 789 tkr (14 461)
  • Driftnettot uppgick till 14 569 tkr (13 928), vilket resulterade i en överskottsgrad på 98,5 % (98,2)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 10 960 tkr (10 138)
  • Periodens resultat uppgick till 11 002 tkr (7 919) motsvarande 4,1 kr per aktie (2,9)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 630 tkr (9 138)
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2019-09-30 till 1 014 000 tkr (952 600) en ökning om 37 800 tkr (0) från värdet vid det fjärde kvartalets utgång om 976 200 tkr.
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,6 ggr (4,3)
  • Belåningsgraden uppgick till 58,1 % (62,9)
  • EPRA NAV uppgick till 166,7 kr (138,1)
29 augusti 2019

Andra kvartalet april - juni 2019

-         Hyresintäkterna uppgick till 14 789 tkr (14 460)

-         Driftnettot uppgick till 14 361 tkr (14 460), vilket resulterade i en överskottsgrad på 97,1 % (100,0)

-         Förvaltningsresultatet uppgick till 10 748 tkr (10 874)

-         Periodens resultat uppgick till 39 543* tkr (12 410) motsvarande 14,7 kr per aktie (4,6)

-         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 366 tkr (10 730)

-         Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2019-06-30 till 1 014 000 tkr (952 600) en ökning om 37 800 tkr (0) från värdet vid det fjärde kvartalets utgång om 976 200 tkr.

-         Räntetäckningsgraden uppgick till 4,7 ggr (4,4)

-         Belåningsgraden uppgick till 58,4 % (62,9)

-         EPRA NAV uppgick till 162,6 kr (134,3)

Prenumerera

Du kan prenumerera på Mälaråsens pressmeddelanden via Cision

Senaste rapporten

28 november 2019

Nästa händelse

februari 13 2020
Årsredovisning 2019
1
2

IR-kontakt

Sara Williamson

Tel: + 46 (0)8 492 53 94

Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.