Aktien

Mälaråsens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 5 oktober 2016. Bolaget har ett aktieslag och har ett registrerat aktiekapital om 2 690 000 kronor fördelat på 2 690 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: MALAR

ISIN-kod: SE0008937411

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: MALAR.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 30 september 2020

  Andel av kapital
och röster %
Henrik Viktorsson med bolag 16,32
Veritas Pension Insurance Company 10,01
Avanza Pension 6,93
Upplands Motor Holding 6,53
LMK bolagen & Stiftelse 6,50
AB Sagax 5,76
RFSU 3,72
Försäkrings Ab Alandia 3,60
Kjell Åke Dahlström 3,21
Anders Carlsson 2,60
Summa tio största aktieägare 65,18
   
Övriga 34,82
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market

Kommande utdelningar

No event entries found

Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.