Aktien

Mälaråsens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 5 oktober 2016. Bolaget har ett aktieslag och har ett registrerat aktiekapital om 2 690 000 kronor fördelat på 2 690 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: MALAR

ISIN-kod: SE0008937411

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: MALAR.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 december 2018

  Andel av kapital
och röster %
Försäkrings Ab Alandia 13,61
Upplands Motor Holding AB 6,53
LMK-bolagen & Stiftelse 6,51
AB Sagax 5,76
Björn & Margareta Jakobson 4,83
Avanza Pension 4,14
RFSU 3,72
Kjell-Åke Dahlström 3,72
ICA-handlarnas Förbund 3,13
Nordnet pensionsförsäkring 1,93
Summa tio största aktieägare 53,88
   
Övriga 46,12
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market

Kommande utdelningar

No event entries found

Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.