Aktien

Mälaråsens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 5 oktober 2016. Bolaget har ett aktieslag och har ett registrerat aktiekapital om 2 690 000 kronor fördelat på 2 690 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: MALAR

ISIN-kod: SE0008937411

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: MALAR.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 30 september 2021

  Andel av kapital
och röster %
Henrik Viktorsson med bolag (Uppdaterat per 2021-06-30) 18,38
AB Sagax 13,15
Veritas Pension Insurance Company 10,01
Avanza Pension 7,12
Kjell Åke Dahlström 4,38
Försäkrings Ab Alandia 3,60
PFSU 3,35
LMK-Bolagen & Stiftelse 2,79
Anders Carlsson 2,60
Clas-Åke Hedström 1,86
Summa tio största aktieägare 67,24
Övriga 32,76
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market

Kommande utdelningar

No event entries found

Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.