Aktien

Mälaråsens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 5 oktober 2016. Bolaget har ett aktieslag och har ett registrerat aktiekapital om 2 690 000 kronor fördelat på 2 690 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: MALAR

ISIN-kod: SE0008937411

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: MALAR.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 mars 2021

  Andel av kapital
och röster %
Henrik Viktorsson med bolag 18,38
Veritas Pension Insurance Company 10,01
Satrap Kapitalförvaltning AB 9,53
Avanza Pension 7,23
Kjell Åke Dahlström 4,38
EOJ 1933 AB 3,72
Försäkringar Ab Alandia 3,60
LMK-Bolagen 2,79
Anders Carlsson 2,60
Nordnet Pensionsförsäkring 2,06
Summa tio största aktieägare 64,30
   
Övriga 35,7
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market

Kommande utdelningar

No event entries found

Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.