Aktien

Mälaråsens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 5 oktober 2016. Bolaget har ett aktieslag och har ett registrerat aktiekapital om 2 690 000 kronor fördelat på 2 690 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: MALAR

ISIN-kod: SE0008937411

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: MALAR.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 28 december 2022

  Andel av kapital
och röster %
Henrik Viktorsson med bolag 20,44
AB Sagax 16,28
Veritas Pension Insurance Company 10,01
Avanza Pension 9,69
Kjell Åke Dahlström 4,38
Försäkrings Ab Alandia 3,60
Anders Carlsson 3,05
LMK-Bolagen & Stiftelse 2,79
RFSU 2,04
Clas-Åke Hedström 1,86
Summa tio största aktieägare 74,14
Övriga 25,86
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market

Kommande utdelningar

No event entries found