Aktien

Mälaråsens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 5 oktober 2016. Bolaget har ett aktieslag och har ett registrerat aktiekapital om 2 690 000 kronor fördelat på 2 690 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: MALAR

ISIN-kod: SE0008937411

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: MALAR.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 13 januari 2020

  Andel av kapital
och röster %
Försäkrings Ab Alandia 13,61
Upplands Motor Holding AB 6,53
LMK-bolagen & Stiftelse 6,51
AB Sagax 5,76
Björn & Lillemor Jakobson 4,83
Avanza Pension 4,57
Kjell-Åke Dahlström 4,09
RFSU 3,72
ICA-handlarnas Förbund 2,70
Henrik Viktorsson med bolag 2,68
Summa tio största aktieägare 55,00
   
Övriga 45,00
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market

Kommande utdelningar

april 09 2020
Beslutad utdelning april 2020

Avstämningsdag: 2020-04-03
Utdelningsdag: 2020-04-09
Utdelning/aktie: 2,5 SEK

juli 03 2020
Beslutad utdelning juni 2020

Avstämningsdag: 2020-06-29
Utdelningsdag: 2020-07-03
Utdelning/aktie: 2,5 SEK

Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.