Aktien

Mälaråsens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 5 oktober 2016. Bolaget har ett aktieslag och har ett registrerat aktiekapital om 2 690 000 kronor fördelat på 2 690 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: MALAR

ISIN-kod: SE0008937411

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: MALAR.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 30 september 2019

  Andel av kapital
och röster %
Försäkrings Ab Alandia 13,61
Upplands Motor Holding AB 6,53
LMK-bolagen & Stiftelse 6,51
AB Sagax 5,76
Björn & Margareta Jakobson 4,83
Avanza Pension 4,43
Kjell-Åke Dahlström 4,09
RFSU 3,72
ICA-handlarnas Förbund 3,14
Henrik Viktorsson med bolag 2,31
Summa tio största aktieägare 54,93
   
Övriga 45,07
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market

Kommande utdelningar

No event entries found

Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.