Aktien

Mälaråsens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 5 oktober 2016. Bolaget har ett aktieslag och har ett registrerat aktiekapital om 2 690 000 kronor fördelat på 2 690 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: MALAR

ISIN-kod: SE0008937411

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: MALAR.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 30 juni 2019

  Andel av kapital
och röster %
Veritas Pension Insurance Company 10,01
Upplands Motor Holding AB 6,53
LMK-bolagen & Stiftelse 6,51
AB Sagax 5,76
Björn & Margareta Jakobson 4,83
Avanza Pension 4,40
Kjell-Åke Dahlström 3,72
RFSU 3,72
Försäkrings Ab Alandia 3,60
ICA-handlarnas Förbund 3,13
Summa tio största aktieägare 52,21
   
Övriga 47,79
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market

Kommande utdelningar

januari 07 2020
Beslutad utdelning december 2019

Avstämningsdag: 2019-12-30
Utdelningsdag: 2020-01-07
Utdelning/aktie: 2,5 SEK

Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.