Aktien

Mälaråsens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 5 oktober 2016. Bolaget har ett aktieslag och har ett registrerat aktiekapital om 2 690 000 kronor fördelat på 2 690 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: MALAR

ISIN-kod: SE0008937411

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: MALAR.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 mars 2020

  Andel av kapital
och röster %
Henrik Viktorsson med bolag 16,32
Veritas Pension Insurance Company 10,01
Upplands Motor Holding AB 6,53
LMK-bolagen & Stiftelse 6,38
AB Sagax 5,76
Avanza Pension 4,59
Kjell-Åke Dahlström 4,09
RFSU 3,72
Försäkrings Ab Alandia 3,60
Björn & Lillemor Jakobson 2,62
Summa tio största aktieägare 47,00
   
Övriga 53,00
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market

Kommande utdelningar

No event entries found

Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.