Aktien

Sista dag för handel i Mälaråsens aktie på Spotlight Stock Market var den 31 mars 2023.

Aktien efter avnotering

Mälaråsen har överenskommit med Pareto Securities om underlättande av andrahandshandel i Mälaråsens aktie med ISIN SE0019890955 efter bolagets avnotering.

Pareto samordnar köp- och säljintressen för sina kunder och genomför avslut på nivåer som kan matchas. Vänligen notera att Pareto Securities inte kommer att garantera avslut samt att en kundrelation måste upprättas innan orderläggning.

För mer information kontakta Joakim Appeltofft, [email protected], +46 (0) 70 872 50 37