Aktien

Mälaråsens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 5 oktober 2016. Bolaget har ett aktieslag och har ett registrerat aktiekapital om 2 690 000 kronor fördelat på 2 690 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: MALAR

ISIN-kod: SE0008937411

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: MALAR.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 december 2020

  Andel av kapital
och röster %
Henrik Viktorsson med bolag 16,32
Veritas Pension Insurance Company 10,01
Avanza Pension 6,92
Upplands Motor Holding 6,53
AB Sagax 5,76
Kjell Åke Dahlström
4,15
RFSU 3,72
Försäkrings Ab Alandia 3,60
LMK-bolagen & Stiftelse 2,79
Anders Carlsson 2,60
Summa tio största aktieägare 62,40
   
Övriga 37,6
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market

Kommande utdelningar

No event entries found

Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.