Aktien

Mälaråsens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 5 oktober 2016. Bolaget har ett aktieslag och har ett registrerat aktiekapital om 2 690 000 kronor fördelat på 2 690 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: MALAR

ISIN-kod: SE0008937411

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: MALAR.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 4 april 2022

  Andel av kapital
och röster %
Henrik Viktorsson med bolag  18,38
AB Sagax 16,14
Veritas Pension Insurance Company 10,01
Avanza Pension 6,74
Kjell Åke Dahlström 4,38
Försäkrings Ab Alandia 3,60
RFSU 2,79
LMK-Bolagen & Stiftelse 2,79
Anders Carlsson 2,60
Clas-Åke Hedström 1,86
Summa tio största aktieägare 69,29
Övriga 30,71
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market

Kommande utdelningar

oktober 05 2022
Beslutad utdelning

Avstämningsdag: 2022-09-30
Utdelningsdag: 2022-10-05
Utdelning/aktie: 2,50 SEK

januari 04 2023
Beslutad utdelning

Avstämningsdag: 2022-12-30
Utdelningsdag: 2023-01-04
Utdelning/aktie: 2,50 SEK

Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.