Bolagsstämmor

Årsstämma den 3 april 2019

Aktieägarna i Mälaråsen kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 april 2019 klockan 13.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Presentation av föreslagen ny styrelseledamot

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Revisionsberättelse

Fullmaktsformulär

Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.