Bolagsstämmor

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 7 april 2021

Aktieägarna i Mälaråsen, kallades till årsstämma onsdagen den 7 april 2021 klockan 13:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Förslag till ny bolagsordning

Styrelsens förslag till vinstutdelning (inkl yttrande)

Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.