Bolagsstämmor

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 29 april 2022

Aktieägarna i Mälaråsen, kallades till årsstämma fredagen den 29 april 2022 klockan 11:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Styrelsens förslag till vinstutdelning (inkl yttrande)

Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.