Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 16 maj 2023

Aktieägarna i Mälaråsen AB, org.nr 559059-8594 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 15.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär