Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma den 23 september 2022

Aktieägarna i Mälaråsen kallades till extra bolagsstämma den 23 september 2022 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Poströstningsformulär

Årsstämma den 29 april 2022

Aktieägarna i Mälaråsen, kallades till årsstämma fredagen den 29 april 2022 klockan 11:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Styrelsens förslag till vinstutdelning (inkl yttrande)

Årsstämma den 7 april 2021

Aktieägarna i Mälaråsen, kallades till årsstämma onsdagen den 7 april 2021 klockan 13:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Förslag till ny bolagsordning

Styrelsens förslag till vinstutdelning (inkl yttrande)

Extra bolagsstämma den 26 november 2020

Aktieägarna i Mälaråsen kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2020 klockan 11.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Villkor för teckningsoptioner 2020/2023 avseende teckning av aktier i Mälaråsen

Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-02-13 – 2020-11-10

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 14 KAP. 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Extra bolagsstämma den 30 september 2020

Aktieägarna i Mälaråsen kallades till extra bolagsstämma onsdagen den 30 september 2020 klockan 14:00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Styrelsens för Mälaråsen AB (publ) yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av dess förslag till extra bolagsstämman den [30 september] 2020 i Mälaråsen AB (publ) att fatta beslut om vinstutdelning

Årsstämma den 2 april 2020

Aktieägarna i Mälaråsen, kallades till årsstämma torsdagen den 2 april 2020 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9, i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Reviderat förslag till utdelning

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Styrelsens förslag till ny bolagsordning

Årsstämma den 3 april 2019

Årsstämman ägde rum onsdagen den 3 april 2019 klockan 13.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Presentation av föreslagen ny styrelseledamot

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Revisionsberättelse

Årsstämma 2018

Årsstämman ägde rum onsdagen den 28 mars 2018 klockan 10.30 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Revisionsberättelse

Presentation av styrelsen

Förslag till ändring av bolagsordning

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2017

Årsstämman ägde rum den 4 april 2017 klockan 13.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämman

Kallelse till årsstämman

Extra bolagsstämma den 12 oktober 2016

Extra bolagsstämma den 12 oktober 2016 klockan 10.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma