Tidigare stämmor

Årsstämma den 16 februari 2023

Aktieägarna i Mälaråsen kallades till årsstämma den 16 februari 2023 klockan 13.00.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning

Extra bolagsstämma den 25 oktober 2022

Aktieägarna i Mälaråsen kallas härmed till extra bolagsstämmaden 25 oktober 2022. Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras via poströstning, enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast har möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. Informationen om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på dagen för stämman, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Kommuniké från bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär extra bolagsstämma den 25 oktober

Revisorns yttrande 18 kap. 6 § ABL

Styrelsens redogörelse 18 kap. 6 § ABL

Styrelseyttrande 18 kap. 4 § ABL

Extra bolagsstämma den 23 september 2022

Aktieägarna i Mälaråsen kallades till extra bolagsstämma den 23 september 2022 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Poströstningsformulär

Årsstämma den 29 april 2022

Aktieägarna i Mälaråsen, kallades till årsstämma fredagen den 29 april 2022 klockan 11:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Styrelsens förslag till vinstutdelning (inkl yttrande)

Årsstämma den 7 april 2021

Aktieägarna i Mälaråsen, kallades till årsstämma onsdagen den 7 april 2021 klockan 13:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Förslag till ny bolagsordning

Styrelsens förslag till vinstutdelning (inkl yttrande)

Extra bolagsstämma den 26 november 2020

Aktieägarna i Mälaråsen kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2020 klockan 11.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Villkor för teckningsoptioner 2020/2023 avseende teckning av aktier i Mälaråsen

Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-02-13 – 2020-11-10

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 14 KAP. 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Extra bolagsstämma den 30 september 2020

Aktieägarna i Mälaråsen kallades till extra bolagsstämma onsdagen den 30 september 2020 klockan 14:00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Styrelsens för Mälaråsen AB (publ) yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av dess förslag till extra bolagsstämman den [30 september] 2020 i Mälaråsen AB (publ) att fatta beslut om vinstutdelning

Årsstämma den 2 april 2020

Aktieägarna i Mälaråsen, kallades till årsstämma torsdagen den 2 april 2020 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9, i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Reviderat förslag till utdelning

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Styrelsens förslag till ny bolagsordning

Årsstämma den 3 april 2019

Årsstämman ägde rum onsdagen den 3 april 2019 klockan 13.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Presentation av föreslagen ny styrelseledamot

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Revisionsberättelse

Årsstämma 2018

Årsstämman ägde rum onsdagen den 28 mars 2018 klockan 10.30 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Revisionsberättelse

Presentation av styrelsen

Förslag till ändring av bolagsordning

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2017

Årsstämman ägde rum den 4 april 2017 klockan 13.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämman

Kallelse till årsstämman

Extra bolagsstämma den 12 oktober 2016

Extra bolagsstämma den 12 oktober 2016 klockan 10.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma