Finansiell kalender

oktober 05 2022
Beslutad utdelning

Avstämningsdag: 2022-09-30
Utdelningsdag: 2022-10-05
Utdelning/aktie: 2,50 SEK

november 24 2022
Delårsrapport Q3 2022
januari 04 2023
Beslutad utdelning

Avstämningsdag: 2022-12-30
Utdelningsdag: 2023-01-04
Utdelning/aktie: 2,50 SEK

februari 16 2023
Bokslutskommuniké 2022
Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.