Finansiell kalender

januari 07 2020
Beslutad utdelning december 2019

Avstämningsdag: 2019-12-30
Utdelningsdag: 2020-01-07
Utdelning/aktie: 2,5 SEK

februari 13 2020
Bokslutskommuniké 2019
Årsredovisning 2019
Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.