Finansiell kalender

februari 17 2022
Bokslutskommuniké 2021
mars 24 2022
Årsstämma
Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.