Pressmeddelanden

2022-04-05
Regulatorisk
2021-07-09
Regulatorisk
2021-03-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ), org. nr 559059-8594, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 april 2021 klockan 13:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

1
2
3
4
5
Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.