Pressmeddelanden

Flaggning i Mälaråsen AB

Mälaråsen AB ("Mälaråsen") har erhållit information om att Satrap Kapitalförvaltning AB ("Satrap"), org. nr 556748-3309 förvärvat aktier i Mälaråsen som innebär att Satrap passerat flaggningsgränsen om 15 %.

Transaktionerna innebär att Satrap äger 434 265 aktier tillika röster (16,1 %), att jämföras med 379 559 aktier tillika röster (14,1 %) före transaktionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Mälaråsen AB

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

Oskar Wigsén, tf. verkställande direktör, Mälaråsen AB

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 82

[email protected]

Mälaråsen AB i korthet

Mälaråsen AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559059-8594, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Fastigheterna omfattar 70 818 kvm mark. På fastigheterna finns byggnader bestående av 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta som är fullt uthyrda till Volvo Personvagnar AB. De erbjuder service och verkstadstjänster samt försäljning av nya och begagnade bilar. Hyresavtalen löper till och med den 30 september 2031. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan oktober 2016.

Filer för nedladdning