Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma den 30 september 2020 i Mälaråsen AB (publ)

Vid extra bolagsstämma den 30 september 2020 i Mälaråsen AB (publ) fattades följande beslut:

  • Beslut om att extra utdelning ska ske med ett belopp om 5,0 kr per aktie och att utbetalning ska ske vid två olika tillfällen innan nästa årsstämma med ett belopp om 2,50 kr per aktie per tillfälle. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara 2 oktober 2020 och 30 december 2020.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Robin Englén, vd

Mälaråsen AB (publ)

+46 (0)8 402 5384

[email protected] 

 

Ingeborg Magnusson, IR

Mälaråsen AB (publ)

+46 (0)8 402 5105

[email protected] 

Mälaråsen i korthet 

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar area och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor som använder fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning, verkstad och däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight sedan den 5 oktober 2016. 

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök www.malarasen.se

2021-01-15
Regulatorisk

Volvo Personvagnar AB blir idag ny hyresgäst i Mälaråsens samtliga tre fastigheter. Volvo tar över de befintliga hyresavtalen från Upplands Motor AB vilket innebär att Mälaråsens hyresintäkter blir oförändrade. Hyresavtalet på totalt 33 864 kvm gäller fram till år 2031-09-30. Fastigheterna är fullt uthyrda.

2020-11-26
Regulatorisk

Tredje kvartalet juli - september 2020

  • Hyresintäkterna uppgick till 15 027 tkr (14 789)
  • Driftnettot uppgick till 14 973 tkr (14 569), vilket resulterade i en överskottsgrad på 99,6 % (98,5)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 11 129 tkr (10 960)
  • Periodens resultat uppgick till 10 045 tkr (11 002) motsvarande 3,7 kr per aktie (4,1)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 19 604 tkr (10 630)
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2020-09-30 till 1 004 700 tkr (1 014 000)
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,6 ggr (4,6)
  • Belåningsgraden uppgick till 57,8 % (58,1)
  • EPRA NAV uppgick till 167,8 kr (166,7)
  • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 6,0 % (5,7)                    

Perioden januari - september 2020

  • Hyresintäkterna uppgick till 45 080 tkr (44 367)
  • Driftnettot uppgick till 44 629 tkr (43 576), vilket resulterade i en överskottsgrad på 99,0 % (98,2)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 33 524 tkr (32 779)
  • Periodens resultat uppgick till 17 297* tkr (60 398) motsvarande 6,4 kr per aktie (22,5)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 30 259 tkr (31 434)
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2020-09-30 till 1 004 700 tkr (1 014 000) en minskning med -15 500 tkr (37 800) från värdet vid det fjärde kvartalets utgång om 1 020 200 tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,6 ggr (4,7)
  • Belåningsgraden uppgick till 57,8 % (58,1)
  • EPRA NAV uppgick till 167,8 kr (166,7)
  • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 5,9 % (5,7)
2020-11-26

Mälaråsen AB (publ) ("Mälaråsen") har idag, torsdagen den 26 november 2020, hållit en extra bolagsstämma.

2020-11-10

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ), org. nr. 559059-8594, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2020 klockan 11.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2020-09-14
Regulatorisk

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ), org. nr. 559059-8594, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 september 2020 klockan 14:00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2020-09-07

Upplands Motor är för närvarande ensam hyresgäst inom de bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Sigtuna, som ägs av Mälaråsen AB (publ):s dotterbolag Mälaråsen Fastigheter i Stockholm AB, Mälaråsen Fastigheter i Uppsala KB och Mälaråsen Fastigheter i Märsta AB.

2020-08-27
Regulatorisk

Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma under september 2020 för att besluta om extra utdelning i enlighet med det ursprungliga förslaget som lades fram i kallelsen till årsstämman 2020. Detta innebär att ytterligare 5,0 kr per aktie kommer att delas ut vid två tillfällen under året.

1
2
3
4
5
6
Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.