Pressmeddelanden

Mälaråsen AB avslutar avtal med likviditetsgarant

Mälaråsen AB meddelar idag att bolaget har beslutat att avsluta avtalet med Pareto Securities som likviditetsgarant med anledning av att bolaget avyttrat hela sin verksamhet och har för avsikt att avnotera bolaget från Spotlight Stock Market under Q2 2023. Bolagets aktie kommer att handlas utan likviditetsgarant från och med torsdag den 1 december 2022.

14 november 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Mälaråsen AB
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

Oskar Wigsén, tf. verkställande direktör, Mälaråsen AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 82
[email protected]

Mälaråsen AB i korthet

Mälaråsen AB (publ) är ett publikt holdingbolag, med org. nr 559059-8594, som tidigare, genom sina dåvarande dotterbolag ägde bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Bolaget har emellertid per den 30 september 2022 avyttrat dotterbolagen och förbereder nu en utskiftning av likviden från försäljningen. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan oktober 2016. För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök www.malarasen.se.

Filer för nedladdning