Pressmeddelanden

Mälaråsen AB delårsrapport januari - mars 2021

Perioden januari - mars 2021

  • Hyresintäkterna uppgick till 15 068 tkr (15 027)
  • Driftnettot uppgick till 15 006 tkr (14 745), vilket resulterade i en överskottsgrad på 99,6 % (98,1)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 11 173 tkr (11 117)
  • Periodens resultat uppgick till 10 116 tkr (7 748) motsvarande 3,8 kr per aktie (2,9)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 266 tkr (9 766)
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 094 600 tkr (1 020 200)
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,9 ggr (4,6)
  • Belåningsgraden uppgick till 52,6 % (57,3)
  • EPRA NRV uppgick till 207,9 kr (175,5)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Mälaråsen AB

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

 

Thomas Lindström, verkställande direktör, Mälaråsen AB

Telefon: + 46 (0) 70 892 51 30

[email protected]

Mälaråsen AB i korthet

Mälaråsen AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559059-8594, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Fastigheterna omfattar 70 818 kvm mark. På fastigheterna finns byggnader bestående av 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta som är fullt uthyrda till Volvo Personvagnar AB. De erbjuder service och verkstadstjänster samt försäljning av nya och begagnade bilar. Hyresavtalen löper till och med den 30 september 2031. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan oktober 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021.

För mer information gällande Mälaråsen AB, vänligen besök www.malarasen.se och www.spotlightstockmarket.com