Pressmeddelanden

Mälaråsen AB genomför refinansiering

Mälaråsen har framgångsrikt genomfört en refinansiering av bolagets banklån om 575 mkr. Det nya låneavtalet löper på fyra år och är en viktig del av bolagets nya strategi för att öka på takten i framtida tillväxt.

Mälaråsen AB har idag träffat avtal med Nordea Business Banking Real Estate avseende ett nytt banklån om 575 000 000 kr, därmed kommer befintlig kreditfacilitet hos Swedbank, i samband med dess förfall, i sin helhet att lösas. Lånet har en räntemarginal om 2,0 % och en löptid om fyra år. Lånet löper med en genomsnittlig årlig amortering om ca 2 %.

"Det är med stor tillfredställelse som jag kan konstatera att förtroendet för Mälaråsen är stort hos våra långivare och att vi nu erhållit en ny långfristig finansiering." säger bolagets vd, Thomas Lindström.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Mälaråsen AB
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

Thomas Lindström, verkställande direktör, Mälaråsen AB
Telefon: + 46 (0) 70 892 51 30
[email protected]

Mälaråsen AB i korthet

Mälaråsen AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559059-8594, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Fastigheterna omfattar 70 818 kvm mark. På fastigheterna finns byggnader bestående av 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta som är fullt uthyrda till Volvo Personvagnar AB. De erbjuder service och verkstadstjänster samt försäljning av nya och begagnade bilar. Hyresavtalen löper till och med den 30 september 2031. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan oktober 2016.

Filer för nedladdning