Pressmeddelanden

Mälaråsen AB halvårsrapport januari - juni 2022

Bolaget har utvecklats bra under årets första halvår med ökande resultat. Verksamheten har utvecklats enligt plan och värdet på bolagets tillgångar förändrats positivt. Vi kan även gladeligen meddela att bolagets största fastighet i Kista miljöcertifierats enligt Breeam In-Use och erhållit betyget Very Good.

Andra kvartalet april - juni 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 15 491 tkr (15 068)
 • Driftnettot uppgick till 15 177 tkr (15 014), vilket resulterade i en överskottsgrad på 94,46 % (94,67)
 • Förvaltningsresultatet1 uppgick till 10 421 tkr (11 243)
 • Periodens resultat2, 3 uppgick till 37 272 tkr (28 419) motsvarande 13,86 kr per aktie (10,56)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 19 703 tkr (32 985)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 185 200 tkr (1 163 200)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,16 ggr (4,88)
 • Belåningsgraden uppgick till 47,46 % (51,33)
 • NRV4 per aktie uppgick till 238,73 kr (210,56)

Halvåret januari - juni 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 30 983 tkr (30 136)
 • Driftnettot uppgick till 30 859 tkr (30 020), vilket resulterade i en överskottsgrad på 95,72 % (94,85)
 • Förvaltningsresultatet1 uppgick till 21 391 tkr (22 416)
 • Periodens resultat2, 3 uppgick till 63 821 tkr (38 535) motsvarande 23,73 kr per aktie (14,33)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20 288 tkr (43 224)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 185 200 tkr (1 163 200)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,23 ggr (4,88)
 • Belåningsgraden uppgick till 47,46 % (51,33)
 • NRV4 per aktie uppgick till 238,73 kr (210,56)

1Avviker negativt mot föregående period på grund av höjd ränta i och med förra årets refinansiering

2Orealiserade värdeförändringar räntederivat uppgår till 33 758 tkr (0) för halvåret och 12 976 tkr (0) för det andra kvartalet

3Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgår till 22 000 tkr (22 800) för halvåret och det andra kvartalet

4Eget kapital med återläggning av bokförd skuld/ tillgång hänförlig till räntederivat och uppskjuten skatt dividerat med antal utestående aktier

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Mälaråsen AB
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 

Oskar Wigsén, tf. verkställande direktör, Mälaråsen AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 82
[email protected] 

Mälaråsen AB i korthet

Mälaråsen AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559059-8594, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Fastigheterna omfattar 70 818 kvm mark. På fastigheterna finns byggnader bestående av 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta som är fullt uthyrda till Volvo Personvagnar AB. De erbjuder service och verkstadstjänster samt försäljning av nya och begagnade bilar. Hyresavtalen löper till och med den 30 september 2031. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan oktober 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022. För mer information gällande Mälaråsen AB, vänligen besök www.malarasen.se och www.spotlightstockmarket.com