Pressmeddelanden

Mälaråsen AB uppdaterar prognos av skifteslikvid

Mälaråsen AB uppdaterar härmed sin prognos av skifteslikvid och uppskattar att cirka 1,50 - 2,00 kronor per aktie kommer kunna skiftas ut i samband med att bolaget likvideras. Bolagets förhoppning är att återstående medel kommer kunna skiftas ut kring årsskiftet 2023/2024. Prognosen är baserad på försiktiga antaganden och kan således komma att ändras fram till och med att bolaget likviderats. Bolaget avser att kommunicera uppdaterade bedömningar löpande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sten Gejrot, likvidator

+46 (0) 70 547 53 82

[email protected] 

Oskar Wigsén, Business Manager

+46 (0) 8 402 53 82

[email protected] 

Mälaråsen AB i korthet

Mälaråsen AB är ett publikt holdingbolag, med org.nr 559059-8594, som tidigare, genom sina dåvarande dotterbolag ägde bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Bolaget har emellertid per den 30 september 2022 avyttrat dotterbolagen och har trätt i frivillig likvidation.

För mer information om Mälaråsen, vänligen besök www.malarasen.se.

Filer för nedladdning