Vår verksamhet

Mälaråsen är en närvarande fastighetsägare med fokus på hyresgästens behov för att stödja denne i sin verksamhet.

VD har ordet

Att äga och förvalta tre fastigheter som hyrs av ett så välrenommerat bolag och välkänt varumärke som Volvo Personvagnar innebär ett stort ansvar. Vi har som mål att bygga en nära relation där hyresgästen känner en trygghet att jämsides med oss diskutera hyresfrågor och arbeta med utvecklingen av fastigheten. Hyresgästen ska ges alla möjligheter att optimera sin verksamhet.

Vid sidan om fastigheten och hyresgästen har vi även ett stort ansvar gentemot bolagets aktieägare. Vi anser att vår ansvarsfulla, hänsynstagande förvaltning av fastigheten och den nära relationen till hyresgästen kommer möjliggöra oss att utbetala en konjunkturoberoende, stabil och konkurrenskraftig utdelning över tid.